Tin tức mới nhất

200523.2
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
190523
Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri là Đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
110523.1
Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan,đơn vị liên quan trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV
100523.2
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại Công an tỉnh
080523
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội

190523
Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri là Đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
110523.1
Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan,đơn vị liên quan trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV
100523.2
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại Công an tỉnh

Hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh

030423-2
Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 03 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND và UBND tỉnh
240323-2
Đại hội công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
141222-HN quán triệt NQ TW6 khóa XIII
Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân Tỉnh

200523.2
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
050523
Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Hữu Lũng và Sở Tài nguyên và Môi trường
290423.2
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các Huyện, Thành phố

Bi thu Binh Gia
HĐND huyện Bình Gia tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
220822-1
Gặp mặt Câu lạc bộ Hưu trí Văn phòng Chính quyền tỉnh lần thứ 23 năm 2022
140521-2
Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng
VIDEO
Liên kết trang