Tin tức mới nhất

250923-1
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
250923-1
Đoàn công tác Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh Miền Tây Nam Bộ
150923-2
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười chín
120923-2
HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công
080923-1
Phiên họp chất vấn quý III năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội

250923-1
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
170808.Hoi truong QH 15
Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực tư pháp và nông nghiệp
290723-6
Đoàn giám sát số 02 của Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh

300823.1
Giám sát chuyên đề việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
130723
Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
030423-2
Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 03 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND và UBND tỉnh

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân Tỉnh

250923-1
Đoàn công tác Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh Miền Tây Nam Bộ
150923-2
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười chín
120923-2
HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các Huyện, Thành phố

Bi thu Binh Gia
HĐND huyện Bình Gia tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
220822-1
Gặp mặt Câu lạc bộ Hưu trí Văn phòng Chính quyền tỉnh lần thứ 23 năm 2022
140521-2
Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng
VIDEO
Liên kết trang