VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kết quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh

Thứ Ba, 9 Tháng Bảy, 2024 51 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Kế hoạch số 1404/KH-HĐND ngày 20/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh năm 2024 và chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 533/HĐND-VP ngày 27/5/2024 về việc xây dựng lịch tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XVII. Từ ngày 12/6/2024 và kết thúc trước ngày 20/6/2024, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch, lịch TXCT, lựa chọn địa điểm, thời gian, phương án TXCT tổ chức đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri.

Tổ đại biểu huyện Bình Gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND giữa năm 2024 tại xã Hưng Đạo

Trong các buổi TXCT, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước (kiến nghị có liên quan) của Thường trực HĐND tỉnh; tuyên truyền cho cử tri và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.

Tổ đại biểu huyện Hữu Lũng tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Lạc, Hòa Sơn trước kỳ họp HĐND giữa năm 2024

Qua các hội nghị TXCT, ngoài các kiến nghị được đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với lãnh đạo UBND các cấp và các ngành liên quan làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc cử tri; các kiến nghị chưa trả lời, thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành của tỉnh được đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, tổng hợp và tiếp thu đầy đủ. Theo quy định Tổ trưởng Tổ đại biểu báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024  HĐND tỉnh khóa XVII đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho cử tri.

Kết quả các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia TXCT tại 41 điểm, với 2.988 cử tri tham dự, có 50/54 đại biểu tham gia TXCT, vắng 04 đại biểu (có lý do). Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh nhận được báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của 11/11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh với tổng số 49 kiến nghị. Thường trực HĐND tỉnh đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan thuộc UBND tỉnh rà soát, phân loại kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền, cụ thể: Có 44 kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp huyện và 03 kiến nghị đã được giải quyết và trùng với kiến nghị tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh XVII chuyển về Tổ đại biểu HĐND tỉnh để trả lời cử tri theo quy định.

Hoàng Thị Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *