VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Thứ Ba, 25 Tháng Sáu, 2024 103 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 21/6/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết để cụ thể hóa các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến hết năm 2023 có 171 nghị quyết quy phạm pháp luật được HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực, trong đó có 26 nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 80 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có 15 nghị quyết về cơ chế chính sách.

Ngay sau khi các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, các cơ quan chủ động phối hợp hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện; phần lớn các nghị quyết nhanh chóng hiệu quả, tác động ngay đến cuộc sống của người dân, trong đó 164/171 nghị quyết có kết quả cụ thể, tác động rõ rệt; 6/171 nghị quyết tác động chưa thấy rõ và 1/171 nghị quyết chưa tác động trên thực tế do mới ban hành từ cuối năm 2023…

Theo đánh giá chung, cơ bản các nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi được ban hành đã đi vào cuộc sống, phát huy kết quả trong thực tế và có tác động rõ nét, tạo được hành lang pháp lý quan trọng để các tổ chức cá nhân triển khai thực hiện; tằng cường nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu các sở, ngành, địa phương đã làm rõ thêm kết quả công tác tham mưu xây dựng các nghị quyết theo lĩnh vực các sở, ngành quản lý; công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện trong thực tiễn thời gian qua; những khó khăn trong bố trí ngân sách, đối ứng kinh phí của các địa phương và huy động từ xã hội; làm rõ sự cần thiết, báo cáo tác động chính sách, khảo sát đối tượng thụ hưởng; đổi mới công tác lấy ý kiến vào các dự thảo nghị quyết…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục đổi mới biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu đề xuất, xây dựng, trình và tổ chức thực hiện các nghị quyết; đổi mới phương pháp tuyên tuyền truyền, phổ biến, quán triệt và triển trai các nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn. Chủ động bố trí nguồn lực, đảm bảo cho các nghị quyết được thực hiện hiệu quả; các ngành chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng và ban hành nghị quyết; phối hợp với HĐND trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, chỉ đạo đề xuất, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Các ban HĐND tỉnh cần nâng cao chất lượng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng nghị quyết; phối hợp tốt hơn với các sở, ngành trong xây dựng, thẩm tra kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp; theo dõi giám sát các nghị quyết đã được ban hành; kiến nghị với Thường trực, giúp Thường trực kiểm tra, lồng ghép tối đa việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở.

Ngay sau Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban công tác 6 tháng năm 2024 với thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh cấp tỉnh, cấp huyện đã bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, có nhiều đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Công tác tổ chức các kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. HĐND tỉnh đã tổ chức 04 kỳ họp chuyên đề, thông qua trên 30 nghị quyết; triển khai 02 cuộc giám sát chuyên đề và tổ chức phiên chất vấn quí I/2024; cho ý kiến đối với 04 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ; 11 nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn do UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền.

Thường trực HĐND cấp huyện, 6 tháng đầu năm 2024 đã tổ chức được 58 phiên họp định kỳ, 17 phiên họp đột xuất, 10 phiên họp có hoạt động giải trình, 6 phiên họp có hoạt động chất vấn; tổ chức 30 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 20 kỳ họp chuyên đề. Thông qua các kỳ họp, HĐND cấp huyện đã ban hành 166 nghị quyết, trong đó 38 nghị quyết về nhân sự, 128 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và các nghị quyết khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác HĐND cấp tỉnh giai đoạn 2022-2023, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và thường trực HĐND một số huyện đã thảo luận làm rõ một số kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; một số khó khăn trong tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động; nhiều nội dung giám sát, sau giám sát chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác HĐND cấp tỉnh giai đoạn 2022-2023, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *