VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng

Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, 2021 1373 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh), do Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng.

Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn của huyện Văn Lãng đã triển khai đồng bộ các bước theo quy định của Luật; theo báo cáo số 195/BC-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo, UBBC các cấp của huyện Văn Lãng đã lãnh đạo, chỉ đạo bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên đảm bảo đúng tiến độ theo quy định; UBND huyện đã tổ chức treo trên 200 băng zôn, cắm 800 cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại các trục đường chính; tuyên truyền lưu động được trên 180 lượt. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục cập nhật, rà soát bổ sung danh sách cử tri. Tính đến ngày 7/5, tổng số cử tri huyện Văn Lãng là 37.966 người; Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử cũng như việc niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu đã được huyện triển khai; danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 50 người tại 7 đơn vị bầu cử để bầu 31 đại biểu. Đối với cấp xã, danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 511 người tại 67 đơn vị bầu cử để bầu 311 đại biểu theo quy định; UB Bầu cử huyện đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho trên 1.100 người. Huyện đã chủ động phân phối một số cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử cho UBND các xã, thị trấn như: Trên 3.200 phù hiệu cho thành viên các tổ chức phục vụ bầu cử, 40 nghìn thẻ cử tri, phiếu bầu cấp huyện, 110 hòm phiếu chính, 149 hòm phiếu phụ…; công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 đã được huyện quan tâm triển khai nghiêm túc…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá cao huyện triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách toàn diện và đồng bộ. Trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử đồng chí đề nghị huyện tập trung công tác tuyên truyền bầu cử đến với Nhân dân và cử tri trên địa bàn. Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra bầu cử. Thường xuyên cập nhật bổ sung danh sách cử tri trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Tổ chức tiếp xúc cử tri cần giảm quy mô, số lượng cử tri bảo đảm khoảng cách. Tăng cường tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến. Chuẩn bị chu đáo phương án bầu cử khi có tình huống thiên tai xảy ra. Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuẩn bị bầu cử.

Vương Lê Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *