VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024 77 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều 18/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 04 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hậu Giang. Tham dự phiên thảo luận tại tổ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh chủ trì phiên thảo luận.

 

Các đại biểu Quốc hội tại Tổ 13 cơ bản nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với những lý do được nêu tại Tờ trình số 119/TTr-CP của Chính phủ. Đồng thời cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật Di sản văn hoá trong bối cảnh hiện nay là cơ hội để tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Tham gia phát biểu thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Di sản văn hoá (sửa đổi), đại biểu Lưu Bá Mạc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm quy định có liên quan đến việc quản lý, phát triển, bảo vệ và phát huy giá trị của mô hình công viên địa chất, nhất là những công viên địa chất trong nước đã và đang được UNESCO công nhận hoặc xem xét công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Trong đó đều có liên quan đến Di sản văn hoá phi vật thể, Di tích lịch sử – văn hoá, Di sản địa chất, Danh lam thắng cảnh. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Theo đại biểu Lưu Bá Mạc năm 2014, Đề án “Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2030”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1590/QĐ-TTg. Trong đó, bao gồm một số nhiệm vụ như: hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo tồn, sử dụng hợp lý di sản địa chất và công viên địa chất ở Việt Nam; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo tồn di sản địa chất và phát triển, quản lý công viên địa chất.

Đại biểu Lưu Bá Mạc, phát biểu thảo luận tại tổ

Hiện nay, Việt Nam đã có 3 công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đồng thời, đã có một số địa phương, trong đó bao gồm tỉnh Lạng Sơn, cũng đã và đang trong quá trình xây dựng, phát triển công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên, đến nay chưa có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như chưa cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc triển khai mô hình công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Do vậy, đại biểu Lưu Bá Mạc cho rằng, việc nghiên cứu, bổ sung quy định có liên quan đến thể chế, chính sách liên quan đến công viên địa chất, mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam, góp phần phát triển du lịch bền vững là hết sức cần thiết.

Về Khu vực bảo vệ di tích, nguyên tắc xác định phạm vi và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích, các đại biểu đề nghị cân nhắc bổ sung thêm cụm từ “hoặc trong hồ sơ quy hoạch di tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt” vào nội dung tại khoản 4 Điều 25, sửa thành: “4. Khu vực bảo vệ di tích quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định trên bản đồ địa chính, trong biên bản khoanh vùng bảo vệ của hồ sơ khoa học xếp hạng di tích hoặc trong hồ sơ quy hoạch di tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải được cắm mốc giới trên thực địa.”

Đồng thời, tại khoản 5, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh có thể phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện việc cắm mốc giới. Tại điểm b khoản 5, đề nghị cân nhắc bổ sung làm rõ thêm về hình dáng, màu sắc, kích thước chất liệu cột mốc đề nghị quy định việc thực hiện theo pháp luật về xây dựng.

Cũng tại Phiên thảo luận, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Di sản văn hoá (sửa đổi), trong đó, đại biểu đánh giá cao quy định về chính sách của nhà nước tại điểm b, khoản 4, Điều 7 đã đưa quy định ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động: bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới và hải đảo, đặc biệt ưu tiên bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc thiểu số rất ít người vào dự thảo luật sửa đổi kỳ này.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, phát biểu thảo luận tại tổ

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục xem xét, rà soát các quy định của luật này với các luật khác liên quan đã được Quốc hội ban hành cũng như các quy định, công ước liên quan đến quốc tế về quyền con người, quy định về di sản văn hoá. Về di sản tư liệu ở chương IV dự thảo Luật bao gồm cả tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, vì vậy, cần làm rõ hơn tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt này đảm bảo không trùng chéo với quy định của Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến vấn đề bảo vệ di sản bảo vật quốc gia, quản lý vấn đề hành nghề kinh doanh di vật, báo cáo đánh giá tác động kỹ hơn; làm rõ hơn các điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh di vật, cổ vật đối với cá nhân quy định ở khoản 4, điều 18; số hoá, chuyển đổi cơ sở dữ liệu đối với di sản văn hoá, cần cân nhắc đến bộ máy vận hành và các quy định quản lý liên quan.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tại phiên thảo luận

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Cơ bản các ý kiến cho rằng, để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết. Các đại biểu đồng tình quan điểm xây dựng dự án Luật là tiếp tục thể hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực dược; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh dược; tiếp cận tối đa các thông lệ quốc tế cũng như phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phòng, chống dịch và các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay để bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời thuốc có chất lượng, giá hợp lý cho Nhân dân; đổi mới mạnh mẽ quy trình, thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị.

Nguyễn Tuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *