VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

Thứ Tư, 3 Tháng Bảy, 2024 77 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 02/7/2024, Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2024. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, cho ý kiến vào 12 nội dung do các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình. Trong đó tập trung vào các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ hai mươi bảy) HĐND tỉnh, cụ thể: các Ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XVII. Báo cáo của Văn phòng về công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh. Báo cáo kết quả tổng hợp các nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp

Theo báo cáo, các nội dung công tác chuẩn bị cho tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 đang được các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban của HĐND tỉnh cần rà soát kỹ nội dung thẩm tra, bảo đảm nhận định, đánh giá các nội dung xác thực, có tính phản biện cao.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thảo luận về các nội dung: Báo cáo và Thông báo kết luận của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch số 231/KH-UBND, ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030. Báo cáo kết quả giám sát tình hình, hiệu quả thực hiện các đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được công nhận năm 2020, 2021, 2022; kết quả ứng dụng trong thực tế hiện nay. Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát. Cho ý kiến về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Bình Gia khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Dự thảo Quyết định giao các Ban của HĐND tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tại các kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi lăm và hai mươi sáu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

Trong chương trình họp của Đảng đoàn HĐND tỉnh, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 09 dự thảo báo cáo thẩm định để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về: quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030; quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Lạng Sơn; dự thảo hồ sơ Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các nội dung trình và đề nghị các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, xem xét lại các nội dung; tiếp thu và bổ sung ý kiến của đại biểu vào các báo cáo, kế hoạch, dự thảo nghị quyết để trình Đảng đoàn,Thường trực HĐND tỉnh ban hành; hoàn thiện nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *