VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
292/QĐ-HĐND 05/4/2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026