VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên chất vấn Quý I năm 2024

Thứ Tư, 17 Tháng Tư, 2024 141 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng 16/4/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên chất vấn về thực hiện quy định của pháp luật đối với công tác giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo kết quả về việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó hiện nay, toàn tỉnh có 1.894 học sinh khuyết tật đang tham gia giáo dục hòa nhập, trong đó có 1.697 em đang học trong các cơ sở công lập; 197 em học tại cơ sở ngoài công lập. Hiện tỉnh có 454 cơ sở giáo dục hoà nhập với 1.501 lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập; tổng số 4.577 cán bộ quản lý, giáo viên hỗ trợ NKT. Đối với 6 cơ sở giáo dục ngoài công lập, hiện nay có 2 đơn vị đã được cấp phép thành lập và tổ chức hoạt động giáo dục hoà nhập.

Thực hiện các chính sách, pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người khuyết tật, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2020 và giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện trợ giúp học sinh là người khuyết tật.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung làm rõ ý kiến chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh về: hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách; nguyên nhân việc thực hiện chưa thống nhất trong các cơ sở giáo dục, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; việc giám định mức độ khuyết tật của người khuyết tật, công tác đào tạo nghề cho học sinh khuyết tật; việc cấp giấy phép hoạt động, tạo điều kiện về mặt bằng, thực hiện chính sách ưu đãi cho giáo viên và người khuyết tật đang được giáo dục hoà nhập tại các cơ sở ngoài công lập…

Đ/c Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu kết luận phiên họp chất vấn

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục hoà nhập ngoài công lập; nghiên cứu giải quyết những bất cập về việc chi trả chính sách phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo theo quy định; Tổ chức tập huấn triển khai các chính sách, chế độ liên quan giáo dục hòa nhập đối với giáo viên, cán bộ quản lý và các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xây dựng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục hòa nhập ngoài công lập. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn và tham mưu để UBND cấp huyện phê duyệt. Nghiên cứu, bố trí địa điểm xây dựng cơ sở giáo dục hòa nhập…

UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn; rà soát, thống kê, báo cáo, đề xuất thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh khuyết tật thực hiện giáo dục hòa nhập.

Ngay sau phiên họp chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2024 để xem xét, cho ý kiến quyết định về 10 nội dung khác theo thẩm quyền.

  Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *