VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ hai mươi tư Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 10 nghị quyết

Thứ Tư, 3 Tháng Tư, 2024 252 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 02/4/2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai mươi tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị 10 nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban thường trực UB MTTQ tỉnh. Các đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Giám đốc Sở Tài chính thuyết trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và nghiên cứu, xem xét các nội dung trình tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 08 nghị quyết quan trọng về các nội dung: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 – 2025 tỉnh Lạng Sơn; thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Cao Bằng hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); quyết định tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024. Chấp thuận cho huyện Đình Lập được sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2022 để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thông qua chủ trương sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện các quy trình, thủ tục để miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông Phạm Hùng Trường, Bí thư Huyện ủy Đình Lập; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và bầu bổ sung chức danh chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với các ông Trịnh Tiến Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Sái Văn Đông, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, với tỷ lệ tán thành 52/52/54 đại biểu (đạt 96,29%).

Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đc nguyên là Ủy viên UBND tỉnh và các đồng chí mới được kỳ họp bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chính quyền các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó sớm có chỉ đạo sớm giao mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đối với từng chương trình mục tiêu quốc gia cho các huyện được giao phân cấp thực hiện thí điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành trong thời gian vừa qua đặc biệt là các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương triển khai các hoạt động giám sát theo quy định của Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH, tránh trường hợp dồn về cuối năm mới thực hiện. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp; đồng thời thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 17-KH/ĐĐ ngày 03/02/2024 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *