VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Thứ Ba, 23 Tháng Năm, 2023 306 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 18/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài  chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Hội nghị đã thống nhất tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về 19 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; 22 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thông qua 23 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 sẽ diễn ra trong 02 ngày 11,12/7/2023.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp; căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành các nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp; nội dung phiên chất vấn tại kỳ họp…

Đc Đoàn thị Hậu, UV BTVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh trong chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị; sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các sở, ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác và kết quả hoạt động giám sát các Ban của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định để chuyển cho các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra. Các Ban của HĐND tỉnh cần có phương án phân công cụ thể việc nghiên cứu tài liệu, phối hợp tổ chức khảo sát thực địa phục vụ hoạt động thẩm tra bảo đảm chất lượng. Các nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết do các sở, ngành được giao thuyết trình tại kỳ họp cần biên tập gắn gọn, súc tích, trình bày thẳng vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp theo hướng chuyên đề.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *