VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

Thứ Năm, 8 Tháng Sáu, 2023 281 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 05/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2023. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Trong phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 6 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh đã nhất trí với đề xuất của Ban Kinh tế-Ngân sách về nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh quý II/2023. Theo đó, phiên họp chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn UBND tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội về tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách. Thường trực HĐND tỉnh cũng nhất trí với nội dung đề xuất của Ban Văn hóa-Xã hội về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; nhất trí với tổng hợp của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về đề xuất một số nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh, tập trung vào các nhóm vấn đề: công tác giải phóng mặt bằng; việc triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia (về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212030; phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình) và đầu tư công, tài sản công. Thường trực HĐND tỉnh cũng nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023 do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

Đ/c Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Đối với dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng bổ sung nội dung về kết quả theo dõi tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát, theo dõi phát hiện các hạn chế, vướng mắc trong thực tế triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh và kiến nghị đến Thường trực HĐND tỉnh; công tác phối hợp giữa các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Đối với dự thảo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của HĐND, UBND do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tiếp tục rà soát kỹ các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan chuyên môn bảo đảm triển khai đúng quy trình và các nội dung.

Xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với công trình cầu treo và cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí đề nghị Ban Kinh tế – Ngân sách tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát đánh giá thực trạng hệ thống cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; tổ chức nghiên cứu xây dựng “Đề án xây dựng Cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030” trong đó cần xác định mục tiêu, phạm vi, quy mô đầu tư, nguồn lực đầu tư, cơ chế quản lý đầu tư, lộ trình, giải pháp thực hiện, trong đó ưu tiên việc huy động xã hội hóa đầu tư, phân chia giai đoạn 2024 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 để thực hiện có hiệu quả, báo cáo tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2023.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *