VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023

Thứ Tư, 8 Tháng Mười Một, 2023 168 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 07/11/2923, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023, để xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, chuyên viên các phòng chuyên môn.

Trong phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 07 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã nhất trí với Báo cáo và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 và dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh trình; dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kiến nghị sau giám sát; tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh do Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình và nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, giai đoạn 2022-2025 của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh báo cáo. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, Chương trình hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023 do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

Phiên họp tháng 11.2023 của Thường trực HĐND tỉnh

Đối dự thảo Báo cáo xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Non Nước tại Văn bản số 200/CV-NN ngày 20/10/2023 về việc đề nghị chỉ đạo thực hiện bàn giao mặt bằng dự án bãi đỗ xe buýt Mai Pha cho Công ty Non Nước do Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh trình. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế – Ngân sách tiếp tục kiểm tra, rà soát tổng thể Dự án Bãi đỗ xe buýt, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Đề xuất giải pháp cụ thể đối với việc triển khai dự án.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến về việc triển khai lấy lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bầu và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh với yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện đúng theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Theo kế hoạch HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ hai mươi (kỳ họp chuyên đề), dự kiến vào ngày 14/11/2023.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *