VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh giám sát đối với Sở Công thương và Sở Xây dựng

Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Một, 2023 296 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 01/11/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 1/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 đối với Sở Công thương và Sở Xây dựng do đồng chí Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự có thành viên đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát, các đại biểu và đơn vị chịu sự giám sát đã thảo luận những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện hai Nghị quyết, đồng thời tập trung, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện như: công tác quy hoạch nhìn chung còn hạn chế, khó khăn về nguồn lực, thiếu nhiều loại quy hoạch để triển khai thực hiện dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng, việc đề xuất xây dựng một số quy hoạch chậm nhất là quy hoạch chung các xã; công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một điểm nghẽn; các khó khăn, vướng mắc từ quy định pháp luật thường xuyên thay đổi, còn chồng chéo, chung chung vẫn chưa được giải quyết triệt để; chỉ tiêu phân bổ hạn mức đất đai dành cho phát triển công nghiệp, năng lượng, phát triển công trình hạ tầng giao thông,… còn thấp so với nhu cầu thực tế của tỉnh; công tác thu hút các nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án lớn chưa thực sự hiệu quả; tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư còn chậm, nhất là các dự án khu đô thị và một số dự án đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ; thực trạng rác thải công nghiệp và sinh hoạt đang đặt ra yêu cầu đầu tư nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu xanh, tuần hoàn; vấn đề xử lý nước thải, việc quy hoạch các bãi đổ thải và huy động vốn đầu tư dự án bãi đổ thải cần được quan tâm hơn…

Đ/c Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc đối với Sở Công Thương và Sở Xây dựng

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị một số nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể: đối với Sở Công Thương: Rà soát các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, thanh tra các dự án; chủ động, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp, hướng dẫn các huyện, nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định các dự án; phối hợp với UBND các huyện, các đơn vị có liên quan rà soát các quy hoạch liên quan (quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai…); tiếp tục phối hợp với các cơ quan đôn đốc, tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để đảm bảo nguồn cung cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên quan tâm tham mưu công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;…  Đối với Sở Xây dựng: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác lập quy hoạch; rà soát, đánh giá các đồ án quy hoạch, xây dựng kế hoạch tổng thể lập và điều chỉnh quy hoạch từ nay cho đến hết năm 2025; Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu hoàn thành phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh; Theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị và quản lý các dự án xây dựng trong đô thị; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn ngân sách, huy động các nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang và xây dựng đô thị…

Trước đó, trong chương trình giám sát, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với một số dự án và làm việc với UBND huyện Đình Lập.

Kết thúc Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả và kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

KIM CHI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *