VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024 159 lượt xem Chia sẻ bài viết:

          Chiều ngày 20/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài  chính, Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đ/cc Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về 19 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; 19 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thông qua 20 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp; quy trình, tiến độ xây dựng các báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại các kỳ họp; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các ban của HĐND tỉnh trong chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết theo quy định…

Đ/c Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh trong chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị. Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và các nội dung cần báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định. Các Ban của HĐND tỉnh cần có phương án phối hợp tổ chức khảo sát thực địa phục vụ hoạt động thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri…bảo đảm chất lượng; trong quá trình thẩm tra cần khẩn trương, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Thường trực HĐND tỉnh đồng thời chủ động có kiến nghị với các sở, ngành về những nội dung phục vụ công tác thẩm tra chưa đạt yêu cầu. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND và tham mưu tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm chu đáo, kịp thời.

Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 09-10/7/2024.

Vương Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *