VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tình hình thực hiện cải cách hành chính tại huyện Hữu Lũng

Thứ Tư, 15 Tháng Ba, 2023 212 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 13/3/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; các đồng chí lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế, Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hữu Lũng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nội dung CCHC trên địa bàn huyện. Năm 2022, UBND huyện có 24/24 nhiệm vụ đạt 100% kế hoạch đề ra. Chỉ số CCHC đứng thứ 04/11 so với các huyện trong toàn tỉnh; có sáng kiến trong công tác CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh. Trong năm 2022, huyện đã rà soát 37 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó đề nghị cắt giảm 19/37 TTHC từ 230 ngày xuống 154 ngày (giảm 76 ngày); tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn thuộc thẩm quyền là 110.274/110.274 hồ sơ, đạt 100%.  Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tiếp nhận trực tuyến 34.113 hồ sơ, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ 82/88 vượt 13,8% theo quyết định của UBND tỉnh. UBND huyện Hữu Lũng kiểm tra công tác CCHC và thi đua khen thưởng tại 14 đơn vị cấp xã, cơ quan chuyên môn của huyện.

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn phát biểu, đề nghị lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn của huyện làm rõ một số vấn đề như: Công tác kiểm tra CCHC; mô hình, sáng kiến CCHC mới; xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; nguyên nhân mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước thấp; thực hiện tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng chính quyền điện tử; khó khăn trong số hóa hồ sơ; công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế cần khắc phục của UBND huyện Hữu Lũng trong thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC.

Đồng chí, đề nghị UBND huyện Hữu Lũng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện CCHC; rà soát kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023, xây dựng chỉ tiêu cụ thể trong năm; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền về CCHC; thực hiện chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải cách, cắt giảm thời gian, quy trình, hồ sơ giải quyết TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng; có giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nơi làm việc bộ phận “một cửa” của UBND huyện khang trang hơn; tiếp tục rà soát sắp xếp cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và thực hiện CCHC.

                                                                    Phương Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *