VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn

Thứ Hai, 13 Tháng Ba, 2023 281 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 09/3/2023, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBND tỉnh, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp về CCHC trên địa bàn; ban hành đầy đủ các văn bản để thực hiện các nội dung công tác CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định. Cụ thể, trong năm 2022, UBND thành phố đạt 33/33 nhiệm vụ đạt 100% kế hoạch đề ra. Chỉ số CCHC đứng thứ 03/11 so với các huyện trong toàn tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 02/11 so với các huyện trong toàn tỉnh. UBND thành phố đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 20 thủ tục hành chính (TTHC); đề xuất giữ nguyên 10 TTHC, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 6 TTHC. Đến nay tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố là 235/264 TTHC; 100% TTHC được công khai, niêm yết đầy đủ; 100% hồ sơ phát sinh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố được công khai kết quả giải quyết; thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực lên Kho dữ liệu số hóa của tỉnh đối với 192 hồ sơ và 1.253 văn bản. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 509.011 triệu đồng, đạt 141% dự toán tỉnh giao, đạt 127,2% dự toán thành phố giao, bằng 108,2% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/01/2023, giá trị giải ngân thanh toán đạt 323,043 tỷ đồng, bằng 98% tổng kế hoạch vốn giao.

Hiện nay, UBND thành phố, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice với 771 tài khoản; tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử với các cơ quan trong thành phố đạt trên 95%; triển khai cấp được 1.479 chữ ký số cá nhân.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã nêu ý kiến về một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác CCHC theo các lĩnh vực; việc cắt giảm các TTHC; đánh giá các mô hình CCHC thành phố đang thực hiện; đánh giá công tác phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; những giải pháp khắc phục trong thời gian tới; các đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, phát biểu giải trình, làm rõ thêm, nhưng nội dung đại biểu quan tâm

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chỉ ra một số hạn chế, tập trung vào một số nội dung: việc chuyển đổi số, số hoá tài liệu; công tác tham mưu về CCHC; việc thực hiện CCHC tại các xã, phường.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng đoàn giám sát, phát biểu kết luận

Đồng chí đề nghị, UBND thành phố khẩn trương rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC năm 2023 bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Về công tác tuyên truyền, cần tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ; rà soát các cơ chế chính sách mang tính chất đặc thù, đột phá, phù hợp với thành phố. Đề nghị thành phố tiếp tục rà soát và đề xuất cắt giảm TTHC nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn; tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại bộ phận “một cửa”, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Đối với các kiến nghị của UBND thành phố, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, xem xét xử lý theo thẩm quyền.

                                                                   Phương Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *