VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 27 Tháng Hai, 2024 234 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 22/02/2024, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị: Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Trên cơ sở kết quả giám sát trực tiếp các đơn vị vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngày, Đoàn giám sát  do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh; làm việc với đoàn, có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, giai đoạn 2018 – 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát nội dung các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc triển khai thực hiện được triển khai tích cực bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp: Tính đến hết tháng 12/2023, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay là 773 đơn vị, giảm 117 đơn vị so với năm 2015. Tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 1.392 đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; số lượng cấp phó, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp được bố trí bảo đảm theo quy định, lộ trình, kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan đã làm rõ thêm một số vấn đề Đoàn giám sát quan tâm như: Hạn chế, khó khăn trong việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số lĩnh vực cụ thể; thực trạng quản lý tài sản công sau sáp nhập; khó khăn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính; nguyên nhân chưa thực hiện việc thí điểm thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh uỷ và các trung tâm chính trị huyện, thành phố, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và loại hình doanh nghiệp khác; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu biên chế trong ngành giáo dục, y tế; thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh và những kết quả tích cực đã đạt được trong giai đoạn 2018 – 2023. Đồng chí cũng chia sẻ khó khăn và ghi nhận các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và một số đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở đó, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và xem xét chuyển ý kiến đến các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành quan tâm rà soát những tồn tại, khó khăn; tham khảo cách làm của các đơn vị ở tỉnh để có giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn. Các cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập nói chung nhất là trong phân cấp, công việc cụ thể, qua thực tế triển khai thực hiện có rà soát phản ánh những cơ chế, chính sách chưa đầy đủ tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ; Sở Nội vụ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho tỉnh để có cơ chế, chính sách, lộ trình thực hiện cụ thể; bảo đảm xuyên suốt việc cung ứng, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ sự nghiệp công nhất là dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đặc biệt là người dân của vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường kiểm tra định kỳ hoạt động cung ứng dịch vụ công; có cơ chế biểu dương, khích lệ, động viên những đơn vị thực hiện hiệu quả tích cực, nhân rộng những mô hình làm tốt vấn đề tự chủ kinh phí; cùng đó xem xét vai trò trách nhiệm nêu gương đối với những đơn vị thực hiện chưa hiệu quả cơ chế này.

Đối với một số đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, đề nghị phát huy hơn nữa nhận thức, quyết tâm để có giải pháp, lộ trình cụ thể; nghiên cứu cơ chế, giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong thực tiễn.

QUỲNH LAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *