VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thứ Năm, 15 Tháng Mười Hai, 2022 116 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 28/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chiều ngày 15/8/2022, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW). Tham dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với sự tham gia của 26/29 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ, các đảng viên, quần chúng cơ quan.

đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng, Báo cáo viên của Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi của 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt nhằm cung cấp và giúp cho đảng viên, quần chúng trong Chi bộ nắm được các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Phương Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *