VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tiếp tục Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII tại Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thứ Năm, 15 Tháng Mười Hai, 2022 152 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Tiếp tục chương trình hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt 02 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW). Đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Sơn Thùy, Phó Bí thư chi bộ truyền đạt các nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TW

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thị Sơn Thùy, Phó Bí thư chi bộ truyền đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 21-NQ/TW về “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; đồng chí Vương Đắc Huy, Ủy viên BCH chi bộ truyền đạt Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Sau quá trình triển khai Nghị quyết nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã hoàn thành kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; đã có tổng số 28/29 đảng viên và quần chúng được triệu tập tham dự hội nghị (đạt tỷ lệ 96,6%). Thông qua hội nghị đã giúp cho đảng viên, quần chúng trong Chi bộ nắm được các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết bảo đảm thiệt thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ của bản thân; góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống.

Quốc Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *