VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh họp, thống nhất Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Hai, 2015 132 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khoá XV, chiều ngày 16/11/2015, Thường trực HĐND tỉnh đã họp thống nhất dự kiến Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

   Dự cuộc họp có đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp. Đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

   Trên cơ sở báo cáo, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trình các kỳ họp trong năm 2016 xem xét, quyết định sẽ gồm có 15 nghị quyết thường kỳ và có 11 nghị quyết chuyên đề; ngoài ra, tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng nhất trí việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015, theo đó Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh cho phép đưa 05 nghị quyết chuyên đề ra khỏi Chương trình và bổ sung 02 nghị quyết khác vào Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015. Như vậy, sẽ có 12 nghị quyết được trình ra kỳ họp này xem xét, quyết định.

   Căn cứ vào nhiệm vụ đã được Thường trực HĐND tỉnh phân công, các Ban HĐND tỉnh đang tích cực triển khai thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh để trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

                                                                                   Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *