VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Thứ Hai, 8 Tháng Năm, 2023 447 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 05/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2023. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Trong phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022; Dự thảo Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2024; Báo cáo công tác chuẩn bị tham mưu phục vụ cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Đề xuất nội dung giải trình quý II/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; về Đề xuất nội dung kiểm tra, giám sát quý II/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo đề xuất xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn; Cho ý kiến về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023; về trang bị, mua sắm mới xe ô tô phục vụ công tác cho cơ quan, đơn vị năm 2023; về chấp thuận xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh; về chấp thuận xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của  UBND tỉnh; về chấp thuận xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về chấp thuận xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung, mức chi các hoạt động y tế-dân số, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về Tờ trình của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc xin chủ trương xây dựng chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” trên Báo Lạng Sơn, sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; về Tờ trình của Văn phòng về việc thành lập các Đoàn công tác của HĐND tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác HĐND tại một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến đối với 03 nội dung khác do Ban Kinh tế – Ngân sách trình theo thẩm quyền.

Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương đối với các nội dung trình và đề nghị: các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục phối hợp rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung trình; giao Ban kinh tế-Ngân sách tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung giải trình quý II/2023; Văn phòng đề xuất nội dung kiểm tra, giám sát quý II/2023 của Thường trực HĐND tỉnh tập trung vào những vấn đề nóng, sát thực đang được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời bảo đảm được sự điều hòa trong hoạt động giám sát. Đối với việc tham mưu văn bản của Thường trực HĐND tỉnh về chấp thuận xây dựng nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh, đề nghị các Ban của HĐND tỉnh cần tăng cường hoạt động khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế triển khai thực hiện nghị quyết đúng các căn cứ quy định, hướng dẫn và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *