VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Thứ Bảy, 7 Tháng Mười, 2023 154 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 05/10/2023, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2023. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 07 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã nhất trí với Báo cáo của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề xuất nội dung giải trình quý IV/2023 tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh về thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023 thực hiện dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2023 và dự thảo Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh trình; Báo cáo hoạt động quý III, chương trình công tác quý IV của HĐND tỉnh do Văn phòng trình.

Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đối với Báo cáo về việc thực hiện chế độ học bổng đối với học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An do Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh nhất trí về việc cần đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xem xét để xây dựng, ban hành chính sách đặc thù của tỉnh quy định về chính sách khuyến khích học tập đối với trường THPT chuyên Chu Văn An phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện chế độ học bổng cho học sinh trường THPT chuyên Chu Văn An đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP và thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư số 22/2021/TTBGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thảo luận về việc triển khai Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; với yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện đúng với các quy định, hướng dẫn theo quy định của Đảng, Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và Nhân dân. Theo kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2023, dự kiến vào đầu tháng 12/2023.

Vương Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *