VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Thứ Bảy, 29 Tháng Tư, 2023 432 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 25/4/2023, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn; lãnh đạo chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Làm việc với Đoàn giám sát, về phía UBND tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu ý kiến

Qua khảo sát, giám sát trực tiếp và nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, Đoàn giám sát nhận thấy, từ khi triển khai Nghị quyết 60-NQ/TU đến nay, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động, tích cực của các ngành và địa phương, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác CCHC dần đi vào nền nếp, ngày càng hiệu quả và có sự bứt phá. Hầu hết các các chỉ số liên quan đến CCHC của tỉnh so với khi Nghị quyết 60-NQ/TU chưa ban hành được cải thiện, nâng cao cả về thứ hạng về điểm số, góp phần  hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân được duy trì, trong kỳ giám sát đã đã tiếp nhận và giải quyết 741.145 hồ sơ TTHC. Trong đó: Đúng và trước hạn 740.096 hồ sơ, đạt 99,86%, quá hạn 1.049 hồ sơ chiếm 0,14%; các TTHC thường xuyên được kiểm tra, rà soát, công bố chuẩn hoá và niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu; cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc, phần mềm quản lý, theo dõi tại bộ phận một cửa được tiếp tục đầu tư, nâng cấp.

Trong năm 2022, nhiều chỉ số đã có sự bứt phá và chuyển biến về lượng và chất, kết quả Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) đứng thứ 02/63, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 15/63, Chỉ số nhân lực (Tổ công nghệ cộng đồng) đứng thứ 01/63 (đã được nhân rộng ra toàn quốc). Chỉ số mặt hàng trên sàn thương mại điện tử đứng thứ 02/63, Chỉ số giao dịch mua bán hàng nông sản đứng thứ 04/63 tỉnh thành trong toàn quốc. Thí điểm thành công nền tảng Cửa khẩu số Lạng Sơn. Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử được triển khai đến cấp xã; các hệ thống dùng chung của tỉnh đảm bảo duy trì, hoạt động tốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành.

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tại các huyện, thành phố; giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; một số cơ quan còn lúng túng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong tham mưu công bố TTHC còn chậm, chưa kịp tiến độ; tiến độ số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm; việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến còn hạn chế; năng lực một bộ phận công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở có nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; điều kiện và trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số huyện, xã chưa đảm bảo yêu cầu so với nhiệm vụ đề ra,…

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung thành viên đoàn giám sát nêu. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu chưa đạt; những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện CCHC trong năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch công tác CCHC năm 2022 và 2023 rõ mục tiêu nhiệm vụ và tiến độ thực hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu; rà soát, đánh giá thực trạng trang thiết bị phục vụ công tác CCHC; bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận một cửa tại các cơ quan và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời, tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn; bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác pháp chế tham mưu xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản, chú trọng thực hiện đánh giá tác động chính sách, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh.

UBND tỉnh, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC; cắt giảm TTHC đảm bảo yêu cầu; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất về CCHC; rà soát các chỉ tiêu về cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đáp ứng các chỉ tiêu đề ra.

                                                                 Phương Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *