VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp thường lệ) giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII của đại biểu HĐND tỉnh

Thứ Năm, 6 Tháng Bảy, 2023 256 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 09/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh năm 2023; Trước kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp thường lệ) giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp cùng Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất, xây dựng Kế hoạch, Lịch TXCT, lựa chọn nhiều phương án TXCT phù hợp với tình hình thực tế, đạt chất lượng, hiệu quả.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh được diễn ra thực sự phát huy hiệu quả, tập trung nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đúng nghĩa người đại biểu của dân, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp xúc với cử tri nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; hình thức TXCT được các Tổ đại biểu chủ động, sáng tạo, linh hoạt, lựa chọn nội dung phù hợp, nội dung tập trung đông đảo cử tri quan tâm, TXCT theo chuyên đề, TXCT ba cấp, TXCT tại thôn, khối phố. TXCT theo định kỳ được quan tâm trú trọng, tại các Hội nghị TXCT. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với các cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Qua nghe báo cáo kết quả, cử tri đều đồng tình, bày tỏ sự nhất trí cao về công tác chỉ đạo điều hành trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Cử tri đồng tình, đánh giá cao về tính kịp thời và hiệu quả của các Nghị quyết HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lộc Bình TXCT trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ mười tám) HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình

Kết quả có 11/11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức TXCT, tại 45 điểm TXCT, với 4.326 cử tri tham dự, tổng hợp được 77 kiến nghị. Nội dung kiến nghị trước kỳ họp lần này, chủ yếu cử tri kiến nghị tập trung các lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn, giao thông, tài nguyên và môi trường, công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, văn hóa, xã hội và kiến nghị liên quan đến nâng mức hỗ trợ, điều chỉnh nội dung phù hợp ở một số cơ chế, chính sách của tỉnh. Dự tại các Hội nghị TXCT, đại diện Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri đối với những vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Qua đó, các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh đang được các ngành chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời tiếp thu trả lời, giải thích những kiến nghị kiến nghị đã được giải quyết, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đối với số kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh chưa được xem xét, giải quyết Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp trình HĐND xem xét tại kỳ họp, sau kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

                      Hoàng Thị Hậu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *