VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh, năm 2023

Thứ Sáu, 5 Tháng Một, 2024 381 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 04/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế số 379/QCPH-ĐĐBQH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ, ngày 06/5/2022 về phối hợp hoạt động giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2023. Các đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,  đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2023, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến và thống nhất với các đánh giá về kết quả đạt được trong năm 2023. Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan và của hệ thống chính trị trong tỉnh. Công tác xây dựng pháp luật được quan tâm, chú trọng; hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện linh hoạt, hiệu quả; hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thực hiện thường xuyên theo quy định. Việc tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề được phối hợp kịp thời, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình quy định, các hoạt động quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội ngày càng thống nhất, đồng thuận, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với tổ chức 08 kỳ họp (trong đó 06 kỳ họp chuyên đề), thông qua 97 nghị quyết; triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát, trong đó tập trung giám sát 16 chuyên đề; tổ chức 03 phiên giải trình và 01 phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội.UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến vào 17 dự thảo luật; phối hợp xử lý 14 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, đảm bảo  kịp thời, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện linh hoạt, hiệu quả, chất lượng. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND được nâng lên; việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, xây dựng hình ảnh, phóng sự phục vụ các phiên chất vấn, giải trình, giám sát, thẩm tra được các cơ quan thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan. Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2023 về công tác tham gia xây dựng luật; các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xem xét, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi kiến nghị sau giám sát, việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; trong xây dựng lịch họp của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh bảo đảm không trùng chéo với lịch họp của UBND tỉnh…

Sau Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp, Thường trực HĐND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 01/2024 để xem xét, có ý kiến về   nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024, Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh năm 2023 và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

 

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *