VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 03 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND và UBND tỉnh

Thứ Hai, 3 Tháng Tư, 2023 516 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 31/3/2023, ba cơ quan Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị. Tham dự Hội nghị ký kết có lãnh đạo 3 cơ quan Văn phòng và các chuyên viên.

Đ/c Nguyễn Quang Huy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh gồm có 3 chương và 15 điều.Bảo đảm tính thống nhất, bình đẳng, tôn trọng, kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, Thủ trưởng cơ quan và các công chức, người lao động tham gia phối hợp.Theo đó, 3 cơ quan sẽ phối hợp trong các hoạt động: Thẩm định, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của tỉnh; Trao đổi và xử lý thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ công tác tham mưu; Tiếp xúc cử tri và đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Phục vụ các chuyến công tác; hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; Trao đổi kinh nghiệm công tác Văn phòng và một số nội dung khác.

Lãnh đạo ba Văn phòng ký kết Quy chế phối hợp công tác

Quy chế phối hợp công tác giữa 3 Văn phòng được ký kết sẽ được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đặc biệt sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời hơn trong phối hợp tham mưu, phục vụ các hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh,HĐND tỉnh, UBND tỉnhvà các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh,Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND và tạo điều kiện để các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được  lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH,HĐND, UBND của giao cho.

Tại Hội nghị ký kết, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo thực hiện đúng các nội dung đã đề ra nhằm giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các công việc được giao.

 Vương Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *