VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ mười bốn

Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai, 2019 76 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Sáng ngày 08/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ mười bốn, kỳ họp cuối năm 2019. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND và cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo chương trình kỳ họp thứ mười bốn, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phươngnghe Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật. Kỳ họp sẽ thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ tiến hành công tác tổ chức, cán bộ đó là xem xét miễm nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ; đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của cấp ủy. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tập trung tiếp tục phát huy thành tích công tác đã đạt được, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thể hiện trong việc ban hành nghị quyết, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, thông qua 25 nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Trong đó, có nhiều nghị quyết về chế độ, chính sách, như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, nguồn  vốn ngân sách địa phương; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025; về việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý; về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030…và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *