VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, 2020 153 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 28/01/2021, HĐND huyện Văn Quan đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; các đại biểu HĐND huyện và đại diện lãnh đạo của HĐND 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan. Đồng chí Hoàn Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về: Báo cáo Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của UBND huyện, xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của các cơ quan tư pháp, các Ban HĐND huyện; tham luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Theo các báo cáo trình tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thường trực, các Ban HĐND huyện Văn Quan đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, công tác thẩm tra được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Hoạt động giám sát đã bám sát Luật và nghị quyết HĐND, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, MTTQ huyện và các cơ quan chuyên môn được tăng cường. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và hiệu quả hơn.  HĐND huyện Văn Quan đã tổ chức được 15 kỳ họp (trong đó có 04 kỳ họp chuyên đề), thông qua 75 nghị quyết (trong đó có 07 nghị quyết có nội dung QPPL, 31 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ theo thẩm quyền của HĐND). Thường trực, các Ban HĐND huyện đã thực hiện được 84 cuộc giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội khác nhau. Qua giám sát, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã có 2.312 kiến nghị với các cơ quan, tổ chức được giám sát, đến nay tỷ lệ kiến nghị được giải quyết đạt 92,6%.

Tại Hội nghị, đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 07 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp huyện Văn Quan, nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, thực hiện Hướng dẫn số 624/HD-UBTVQH14, ngày 18/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch số 691/KH-HĐND ngày 24/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh, đến nay 11 đơn vị HĐND cấp huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành việc tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

VH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *