VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Giám sát chuyên đề việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thứ Tư, 30 Tháng Tám, 2023 2376 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, ngày 25/8/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Sơn Thùy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn giám sát đã tiến hành giám sát đối với hai đồng chí đảng viên của Chi bộ (01 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng; 01 đồng chí là đảng viên, chuyên viên phòng Công tác HĐND) về nội dung việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên”.

Tại buổi làm việc hai đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ được giám sát đã trình bày nội dung được giám sát là việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn năm 2022-2023; Đánh giá  những ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Trần Thị Sơn Thùy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc

Kết quả giám sát cho thấy, các đồng chí đảng viên đã phát huy tốt vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cơ quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành và phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức. Không có biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức – lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Luôn ý thức và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định. Kết quả, các đồng chí đã hoàn thành 100% công việc được phân công phụ trách và các công việc được giao đều được đánh giá hoàn thành tốt trở lên, chất lượng tham mưu được nâng lên.

Báo cáo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên Chi bộ Văn phòng

Sau nội dung thảo luận, góp ý cho báo cáo giám sát của hai đồng chí đảng viên, đồng chí Trần Thị Sơn Thùy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn giám sát đã phát biểu kết luận, ghi nhận những kết quả, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực hiện chức trách, nhiệm vụ công tác chuyên môn của hai đồng chí đảng viên Chi bộ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đã được phân công. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy thành tích, góp phần xây dựng tập thể Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ vững danh hiệu cơ sở Đảng trong sach, vững mạnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *