VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Thứ Hai, 12 Tháng Mười Hai, 2016 126 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Buổi chiều ngày 27/10/2015, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Đa số đại biểu đồng tình với dự thảo Nghị quyết Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) (gọi tắt là dự thảo Nghị quyết). Các đại biểu cũng nhất trí với việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội nhằm thể chế các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các đạo luật khác về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp.

    Tại phiên họp tổ, các đại biểu đã góp ý về một số vấn đề được quy định trong dự thảo như: trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, về thảo luận tại phiên họp toàn thể, về biểu quyết tại phiên họp toàn thể, về quyết định các vấn đề quan trọng khác…Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã góp ý vào một số vấn đề cụ thể về người được mời tham dự kỳ họp Quốc hội, dự thính tại phiên họp Quốc hội được quy định tại Điều 8;  về việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hình thức xin ý kiến được quy định tại Điều 12; về tập hợp, tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên họp được quy định tại Điều 24…

    Cũng trong buổi chiều cùng ngày, các vị đại biểu của tổ thảo luận về dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân.

                            Hoàng Thị Kim Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *