VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh

Thứ Hai, 12 Tháng Mười Hai, 2016 119 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016, từ ngày 16 đến ngày 21/11/2015, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra đối với các Báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV. Ông Nguyễn Đình Thọ, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp, Tham dự họp có bà Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Thành viên Ban KTNS thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh

   Tại kỳ họp này, Ban Kinh tế và Ngân sách được phân công thẩm tra 03 báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015; về tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; 08 tờ trình, 09 dự thảo Nghị quyết về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016;  về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014; về danh mục dự án, công trình và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; về điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025; về danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2016 theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật đất đai; về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai; về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016; về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

   Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá, đóng góp các ý kiến nhằm làm rõ hơn về các nội dung nêu trên. Một số vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm như: Việc phân bổ vốn đầu tư các dự án, công trình xây dựng cơ bản; thu chi ngân sách; các dự án phải thu hồi đất; về nông thôn mới,…

   Kết thúc cuộc họp, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại Kỳ họp sắp tới.

  Nguyễn Đình Tuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *