VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389)

Thứ Năm, 15 Tháng Mười Hai, 2022 187 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Tiếp tục Chương trình giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sáng ngày 15/9/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo: Ban Kinh tế – Ngân sách, Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu tại buổi giám sát

 

Về phía Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2018-2021; tham mưu ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022  2026. Hằng năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức các cuộc kiểm tra, làm việc tại các huyện biên giới, các đơn vị chức năng tại cửa khẩu; tập trung triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; các cơ quan chức năng đã tập trung phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm… Trong giai đoạn 2018 – 2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 24.566 vụ, bằng 153,16% số vụ giai đoạn 2014 – 2017, trong đó: buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu là 8.208 vụ, bằng 86,76% giai đoạn 2014 – 2017; gian lận thương mại là 15.799 vụ, bằng 256,44% giai đoạn 2014 – 2017; hàng giả là 559 vụ, bằng 134,05% giai đoạn 2014 – 2017; thu tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt trên 114,12 tỷ đồng, bằng 150,22% giai đoạn 2014 – 2017; tiền phạt bổ sung và truy thu thuế đạt trên 124,16 tỷ đồng, bằng 206,56% giai đoạn 2014 – 2017; trị giá hàng hóa vi phạm trên 403 tỷ đồng, bằng 130,5% giai đoạn 2014 – 2017.

Đã khởi tố 1.487 vụ/2.197 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy, pháo nổ,...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của ban chỉ đạo 389 cấp huyện; tình hình gian lận thương mại điện tử; tình hình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công tác quản lý hóa đơn, chứng từ.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh khẳng định Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch của trung ương, của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; công bố công khai rộng rãi số điện thoại, thư điện tử của Ban Chỉ đạo 389 để đảm bảo thu thập, xử lý thông tin kịp thời,…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tích cực trong công tác tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những khó khăn nhất định xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng, các tổ chức, cá nhân và người dân liên quan đến phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giảtăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đáp ứng yêu cầu theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế số trong thời gian tới; thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh, đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh,…

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phương Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *