VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Năm, 15 Tháng Mười Hai, 2022 291 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/ĐUK, ngày 29/11/2022 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ngày 13/12/2022, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho 30 đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng.

Anh 2. Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Anh 2. Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Anh 2. Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Tại Hội nghị, các đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng đã được các báo cáo viên trong Chi ủy Chi bộ truyền đạt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cụ thể: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;  Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị của Chi bộ đã dành 01 ngày để nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 chuyên đề và 0,5 ngày tiếp theo để triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Theo yêu cầu, nhiệm vụ của Chi bộ Văn phòng đề ra, trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Sau Hội nghị này, Chi bộ Văn phòng sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, thể hiện quyết taam đổi mới, sáng tạo để bảo đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *