VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh họp dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm

Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, 2017 108 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 07 tháng 10 năm 2015, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì họp liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh để dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016.

    Dự kiến nội dung kỳ họp lần này sẽ bổ sung thêm một số nội dung: ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 – 2020, xét đến năm 2025; Báo cáo của UBND tỉnh về việc quyết định ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Rút khỏi nội dung chương trình kỳ họp một số nội dung vì lý do khách quan.

    Thường trực HĐND tỉnh phân công các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp, công tác thẩm  tra của các Ban của HĐND tỉnh; công tác tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu.

    Thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến trong 03 ngày gồm cả phiên trù bị và bế mạc trước ngày 10/12/2015.

Nguyễn Đặng Ân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *