VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phiên họp tháng 4/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

Thứ Hai, 10 Tháng Tư, 2023 222 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 06/4/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 4/2023. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến về 12 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh đã nhất trí với các nội dung: Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơ; tham mưu vềđề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn khi từ trần (thay thế Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) do Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình; Đề xuất của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh về xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn; đề xuất về việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tủ lạnh bảo quản vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cho tuyến xã và Báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị tham mưu phục vụ cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình, kết quả thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022;Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý I, chương trình công tác quý II năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; Đề xuất phân công Tổ trưởng tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn doVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

Phiên họp tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh

Đối với Báo cáo rà soát, tổng hợp đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng phối hợp rà soát, bổ sung thêm nội dung giám sát tình hình, kết quả thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh.Về Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh năm 2022, đề nghị Văn phòng tiếp tục rà soát, biên tập lại các đánh giá, nhận định về kết quả thực hiện kiến nghị của các sở, ngành, đơn vị liên quan, củng cố tư liệu, thông tin bảo đảm chính xác, có số liệu cụ thể rõ ràng. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng nghiên cứu xây dựng quy trình tiếp nhận, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND và kiến nghị của cử tri trên nền tảng số bảo đảm thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo kế hoạch chung của tỉnh.

Đối với công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ mười bảy) HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào ngày 19/4/2023, đồng chí Đoàn Thị Hậu đề nghị, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan cần tập trung cao trong công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; bảo đảm thực hiện thẩm tra đúng quy trình quy định. Xem xét kỹ các văn bản báo cáo thẩm tra bảo đảm ngắn gọn, xúc tích. Văn phòng phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện hậu cần phục vụ cho kỳ họp.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *