VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phiên họp giải trình về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 7 Tháng Tư, 2023 609 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 06/4/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình quý I năm 2023 về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp giải trình có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Bình Gia; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia giải trình tại phiên họp.
Kết quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và người lao động. Công tác liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo nghề với doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất trong nước và nước ngoài được đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức hợp tác. Chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho LĐNT được nâng lên; các loại hình đào tạo được hình thành và phát triển đa dạng; cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo đã được bổ sung, điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và thị trường lao động. LĐNT được đào tạo theo các cấp trình độ đã góp phần quan trọng vào việc nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động. Kết quả, năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động, đạt 113,3% kế hoạch, tăng 20,57% so với năm 2021, trên 80% số lao động sau học nghề có việc làm hoặc làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, làm rõ một số nội dung giải trình

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2021 phân bổ ít; năm 2022 phân bổ muộn, thực hiện trong thời gian ngắn; công tác tuyển sinh và đào tạo cho LĐNT gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các nghề phi nông nghiệp; chương trình đào tạo nghề hiện nay chủ yếu tập trung đào tạo nghề ngắn hạn; cơ cấu đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu lao động; thiếu giáo viên cơ hữu theo ngành, nghề đào tạo; công tác tuyển dụng giáo viên cơ hữu của các trường cao đẳng, các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện còn gặp nhiều khó khăn; một số Trung tâm GDNN- GDTX còn thiếu phòng học, nhà xưởng thực hành, một số trang thiết bị đã lạc hậu không đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề…
Tại phiên họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu đã báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm như: Công tác tuyển sinh; công tác giải ngân kinh phí đào tạo nghề tại cấp huyện; chuyển đổi số trong GDNN; quản lý và sử dụng trang thiết bị dạy nghề; chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên ở các trường dạy nghề; giải pháp xuất khẩu lao động đi làm việc tại nước ngoài; công tác phối hợp, điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho LĐNT sau đào tạo…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu phát biểu kết luận phiên họp giải trình

Kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đổi mới các hình thức tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề, định hướng nghề, giải quyết việc làm cho LĐNT; ưu tiên đào tạo nghề phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương; thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp; có giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo nghề theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Chỉ đạo việc giải ngân vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2023 đảm bảo mục tiêu, tiến độ và kiến nghị với cấp có thẩm quyền hằng năm phân bổ các nguồn kinh phí thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo nhu cầu của địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số trong GDNN; thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh; xây dựng chính sách thu hút giáo viên nghề có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao về công tác tại tỉnh

Đỗ Hồng Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *