VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

Thứ Tư, 9 Tháng Tám, 2023 304 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 04/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong phiên họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung trong phiên họp giải trình

Theo báo cáo cho thấy, thời gian qua công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng đã nắm bắt tốt về tình hình, nhu cầu thực tế để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc giải ngân nguồn vốn đảm bảo kịp thời, công tác quản lý nguồn vốn, thẩm định, phê duyệt cho vay được thực hiện chặt chẽ ngay từ cấp cơ sở, dự án cho vay có hiệu quả, giải quyết tốt nhu cầu tự tạo việc làm và tạo thêm việc làm cho người lao động; quá trình quản lý vốn vay, thực hiện quy trình cho vay, tổ chức giải ngân có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm bảo toàn nguồn vốn, bảo đảm cho vay vốn đúng đối tượng, vì mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2019 đến 31/5/2023, tổng vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 48.150 triệu đồng, đạt 91% chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu. Công tác giải ngân được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng, tích cực, đã có 4.267 lượt hộ được vay vốn tạo việc làm mới, duy trì và mở rộng việc làm với doanh số cho vay 184.368 triệu đồng, doanh số thu nợ 130.949 triệu đồng.

Đ/c Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp giải trình

Phát biểu kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, trách nhiệm của UBND tỉnh và các ngành liên quan. Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư để cho vay hộ nghèo, cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo kế hoạch, phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn Ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện ủy thác sang theo đúng quy định; thực hiện cho vay, thu hồi nợ vay và xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành, hướng dẫn về thủ tục hồ sơ vay vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp tổng hợp nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tham mưu đánh giá kết quả thực hiện đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2021-2023…

Buổi chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 để xem xét, cho ý kiến quyết định về 04 nội dung theo thẩm quyền.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *