VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh

Thứ Tư, 8 Tháng Ba, 2023 273 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 27/02/2023, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (kỳ họp thứ mười sáu) để xem xét, quyết định hai nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan…Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh đã trình 02 nội dung: Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 22/02/2023 về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Tờ trình số 09/TTr-UBND, ngày 22/02/2023 về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo UBND tỉnh, Dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80, Quốc lộ 4B trong danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, mức vốn dự kiến 2500 tỷ đồng được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 913/VPCP-CN ngày 15/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc “Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành”.

Hiện nay Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định nội dung. Để đảm bảo căn cứ pháp lý, quy trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần điều chỉnh diện tích đất rừng sản xuất thuộc Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80, Quốc lộ 4B cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 37,224 ha rừng sản xuất, căn cứ quy định của Luật Lâm nghiệp thì thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi nghe cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thuyết trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc và Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh. Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao thông qua 2 Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Thăng Long, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện hồ sơ thuộc thẩm quyền của tỉnh để dự án sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư; Đồng thời chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát chỉ tiêu sử dụng đất giao thông, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng hướng tuyến dự án, nhất là diện tích các loại đất, diện tích rừng. Xem xét thực hiện các thủ tục điều chỉnh (nếu có) làm căn cứ thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về chủ trương, mục tiêu, lợi ích của dự án đem lại, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân khu vực thực hiện dự án đi qua để công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công./.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *