VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Chủ Nhật, 20 Tháng Năm, 2018 97 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều 25/6/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, Trưởng các Ban của HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã phát biểu trao đổi, thảo luận về tình hình tổ chức, bộ máy hoạt động của HĐND cấp huyện trong 6 tháng đầu năm; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và công tác phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, công tác phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp, công tác thi đua khen thưởng và sửa đổi chế độ phụ cấp cho trưởng, phó ban HĐND cấp xã…

260618-1.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND các cấp cần triển khai thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy về nội dung, chương trình kỳ họp, bảo đảm bám sát nghị quyết, chương trình hoạt động của cấp ủy Đảng, HĐND, đặc biệt chú trọng tới các vấn đề quan trọng cần được thông qua tại kỳ họp. Quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm 2018. Trong tổ chức các kỳ họp, cần tăng cường hoạt động chất vấn để đại biểu tập trung thảo luận sâu vào các vấn đề quan trọng của địa phương, vấn đề mà cử tri quan tâm, phát huy vai trò của đại biểu HĐND và trí tuệ tập thể qua đó giúp cho việc ban hành các nghị quyết của HĐND bảo đảm chất lượng, có tính khả thi. Trong xây dựng nội dung, chương trình khảo sát, giám sát cần bám sát vào những lĩnh vực, nội dung được đề ra trong nghị quyết chung về nhiệm vụ trọng tâm trong năm của cấp ủy Đảng, HĐND; nội dung tránh trùng lặp, chồng chéo. Quan tâm đến hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề, giám sát các kiến nghị, kết luận sau giám sát thực chất và hiệu quả hơn. Chú trọng hoạt động giám việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri. Phối hợp giải quyết tốt những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *