VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng

Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, 2021 115 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 15/4/2021, tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười 11, Quốc hội khóa XIV và một số kết quả chủ yếu trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; một số lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tham dự còn có các đại biểu cơ quan Kiểm toán nhà nước và Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và một số nội dung chủ yếu trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Báo cáo cho thấy, trong kỳ họp thứ 11 vừa quaQuốc hội đã dành thời gian thảo luận các báo cáo nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước;Quốc hội thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ qua dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sát xao của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã luôn nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt trọng trách, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới, củng cố và nâng cao niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận nhất trí cao.

Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) gồm tám Chương và 55 Điều và xem xét các vấn đề quan trọng khác: Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nộibáo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri,…

Tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn gồm 6 đại biểu đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội theo chương trình kỳ họp, tiến hành thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước; thảo luận về công tác nhân sự bảo đảm theo đúng chủ trương của Đảng, đúng trình tự theo quy định pháp luật và đạt sự đồng thuận, thống nhất rất cao.

Về một số kết quả chủ yếu trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 71/71 dự án luật trình Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến tại các kỳ họp; tổ chức 23 hội nghị lấy ý kiến vào 26 dự án luật, lấy ý kiến bằng văn bản vào 46 dự án luật; các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã có gần 200 lượt phát biểu trong các phiên thảo luận tại hội trường, tại tổ vào các dự án luật, nghị quyết được trình tại các kỳ họp Quốc hội, nhiều ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đưa ra thảo luận trên diễn đàn Quốc hội được đánh giá là thực tiễn, có tính khả thi cao và được tiếp thu trong các dự thảo luật.

Về công tác dân nguyện, Đoàn đã tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm, trong đó đã chủ trì tổ chức 15 cuộc giám sát, 05 cuộc khảo sát; đồng thời, đã tổng hợp 165 kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, 125 kiến nghị gửi UBND tỉnh, các sở, ban, ngành. Kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã được các cơ quan, các ngành, các cấp tiếp thu, xem xét giải quyết và gửi trả lời đến các cử tri theo quy định.

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức trên 90 cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã, cụm xã, phường, thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh, 18 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề tại các sở, ngành; có 9.059 lượt cử tri tham dự với 995 lượt ý kiến, kiến nghị chính đáng được gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết;đồng thời, đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo đúng quy định.

Tại các kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước về điều hành phát triển kinh tế- xã hội; tài chính – ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia; đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,…

Các đại biểu Quốc hội cũng thông tin về những kết quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát; những chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Quốc hội quan tâm trong nhiệm kỳ vừa qua,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều đổi mới, các đại biểu Quốc hội đã hoạt động hết sức trách nhiệm, hiệu quả, phản ánh được đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn và cử tri cả nước, những thành tựu và kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã góp phần vào thành tích chung của Quốc hội và đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh nhân dịp đồng chí được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tại hội nghị, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Liên doanh Việt – Nga VIETSOVPETRO hỗ trợ cho tỉnh Lạng Sơn 20 tỷ đồng để xây dựng Khu di tích lịch sử giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện Chi Lăng.           

                                                            Phương Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *