VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn

Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai, 2017 118 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 11/8/2016 đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Bắc Sơn và đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc với cử tri xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ hai HĐND huyện.

   Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh đã thông qua 16 nghị quyết trong đó có 13 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, 01 nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016, 01 nghị quyết về việc thông qua Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 01 nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017. Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Bắc Sơn thông qua 07 nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2016; về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và một số nghị quyết thường kỳ khác.

   Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh vẫn còn tình trạng cấp nhầm, thừa, sai sót thẻ bảo hiểm y tế; cơ sở hạ tầng nhất là về giao thông còn khó khăn. Việc đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia người dân chưa được tham gia giám sát nên chất lượng công trình không cao, còn thất thoát…

   Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời mốt số vấn đề tại buổi tiếp xúc.

Nguyễn Đặng Ân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *