VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, 2017 89 lượt xem Chia sẻ bài viết:

 Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV, chiều ngày 20/11/2014, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội  HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

    Các đại biểu đã nghe và tham gia ý kiến vào nội dung các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, (nội dung do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, dự thảo).

    Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết đã trình bày. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số vấn đề nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước cũng như đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của nhân dân địa phương trong việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

    Đối với nội dung dự thảo nghị quyết về việc về việc điều chỉnh mức thu, tỷ lệ phầm trăn (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (nội dung do Sở Tài chính chủ trì, dự thảo)các ý kiến nhất trí về quy định đối tượng nộp phí và đối tượng được giảm, miễn phí về cơ bản giữ nguyên như quy định hiện hành tại Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh và những thay đổi, bổ sung về đối tượng được giảm, miễn phí đảm bảo phù hợp với Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa” và tình hình thực tế tại địa phương.

    Kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội  HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XV.

Vương Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *