VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Thứ Ba, 4 Tháng Bảy, 2023 307 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Chiều ngày 30/6/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức phiên thẩm tra đối với các một số nội dung trình tại kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu dự họp và thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi thẩm tra

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dụng báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đối với Báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Báo cáo đã đánh giá khái quát về tình hình công tác dân tộc và đề cập cơ bản toàn diện, sát tình hình thực tế về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các số liệu trong báo cáo đảm bảo đồng bộ với số liệu tại báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Đề nghị rà soát, đánh giá sát thực tế các khó khăn, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và dự thảo Nghị quyết của HĐNtỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về căn cứ pháp lý; làm rõ sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025. Chỉnh sửa một số câu từ, sắp xếp lại bố cục các điều khoản cho rõ ràng, cụ thể.

Các ý kiến đóng góp tại buổi thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiếp thu để xây dựng, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình tại kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *