VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
233/TB-ĐBQH 30/12/2022 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của đại biểu Quốc hội tỉnh
1266/TB-HĐND 31/12/2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh năm 2023