Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn

1

Lãnh đạo Văn phòng

 

Hoàng Thúy Duyên – Chánh Văn phòng

 

Hoàng Bích Nhung – Phó Chánh Văn phòng

 

Hoàng Anh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng

 

Phạm Đức Toàn – Phó Chánh Văn phòng

2

Phòng Công tác Quốc hội 

 

Dương Thị Huyền Phương – Trưởng phòng 

 

Nguyễn Quỳnh Lan – Phó Trưởng phòng

 

Đàm Thị Thu Huyền – Chuyên viên

 

Nguyễn Đình Tuân – Chuyên viên

3

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 

 

Đinh Thị Phương Trưởng phòng 

 

Chu Thị Kim Chi – Phó Trưởng phòng 

 

Nguyễn Thu Hường – Phó Trưởng phòng

 

Lương Đình Linh – Chuyên viên

 

Đỗ Hồng Quân – Chuyên viên

 

Đàm Xuân Toán – Chuyên viên

 

Nguyễn Thanh Tùng  – Chuyên viên

4

Phòng Dân nguyện, Thông tin

 

Vương Đắc Huy – Trưởng phòng

Phương Việt Thuận – Phó Trưởng phòng 

 

Hoàng Thị Hậu – Chuyên viên

 

Dương Thanh Thúy – Chuyên viên

5

Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị

 

Nông Quốc Khánh – Trưởng phòng

 

Nguyễn Minh Phượng – Phó Trưởng phòng

 

Hà Ngọc Diệp – Chuyên viên

 

Phạm Thu Hằng – Kế toán

 

Hoàng Thị Thu Huyền – Văn thư